ZDRAVLJENJE IN POMOČ > OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti

Skrb za paciente, ki poiščejo pomoč v Psihiatrični bolnišnici Idrija, se ne konča z odpustom iz bolnišnice, pač pa se nadaljuje tudi po vrnitvi v njihovo domače okolje. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti predstavlja obliko zdravljenja in vodenja psihiatričnih pacientov, ki imajo pogoste ponovitve bolezni, so pogosto hospitalizirani, tudi proti njihovi volji, težje sodelujejo pri zdravljenju z opuščanjem zdravil in kontrolnih pregledov, imajo dvojne diagnoze z odvisnostjo ali ponavljajočimi se zlorabami psihoaktivnih substanc. Takšna oblika zdravljenja omogoča uspešno obvladovanje kroničnih duševnih motenj, težavnih in resnih zdravstvenih problemov, ki lahko vodijo v hudo invalidnost, samomorilno vedenje, finančne, socialne in zdravstvene obremenitve družin pacientov ter občasno v dejanja, ki so lahko nevarna drugim ljudem.
Psihiatrično zdravljenje v skupnosti izvajamo v obdobju enega leta po odpustu pacienta iz bolnišnice. Načrtujemo ga timsko, in sicer že pred samim odpustom. Zdravnik psihiater, diplomirana medicinska sestra, psiholog, socialna delavka in delovni terapevt skupaj s pacientom in njegovimi svojci ter predstavniki skupnostnih služb iz pacientovega domačega okolja pripravijo načrt vodenja pacienta po vrnitvi iz bolnišnice. V načrtu so predvidene oblike pomoči in spremljanja pacienta na domu, oblike svetovanja in učenja vsakdanjih in socialnih veščin, ki ga strokovni tim izvaja v okviru svojih obiskov na pacientovem domu. 

Zdravstvena nega pri psihiatričnem zdravljenju v skupnosti

Psihiatrična bolnišnica Idrija svojim pacientom s kronično duševno motnjo po odpustu iz bolnišnice v okviru psihiatričnega zdravljenja v skupnosti zagotavlja strokovno zdravstveno nego. Po predhodnem dogovoru pacienta obiščemo na njegovem domu in mu ponudimo pomoč, prilagojeno njegovemu psihofizičnemu stanju in stopnji samostojnosti. Zdravstvena nega pri obravnavi v skupnosti zajema spremljanje in nadzorovanje jemanja zdravil, zdravstveno-vzgojno delo s pacienti, družino ter pomembnimi drugimi, spremljanje zdravstvenega stanja in priporočanje zdravniških pregledov v osnovnem zdravstvu, pri specialistih ali v nujnih primerih sprejem v bolnišnico. Pomembna prednost osebja Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki nudi zdravstveno nego v skupnosti, je strokovno znanje s področja psihiatrije. Poleg nalog patronažnih medicinskih sester v osnovnem zdravstvenem varstvu naše osebje strokovno oceni psihopatološke znake, prepozna stranske učinke zdravil, nudi svetovalno in podporno psihoterapevtsko pomoč. Z aktivnim vključevanjem pacienta v proces zdravljenja lahko zdravstvena nega v skupnosti prepreči marsikatero hospitalizacijo.

Socialna terapija pri psihiatričnem zdravljenju v skupnosti

Socialna služba Psihiatrične bolnišnice Idrija za paciente, ki se po odpustu iz bolnišnice vključijo v program psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, izdela načrt rehabilitacije. Skladno z načrtom paciente spremlja po vrnitvi v domače okolje z rednimi, vnaprej dogovorjenimi obiski na domu in telefonskimi pogovori. Odgovorna je tudi za sodelovanje s svojci pacienta, službami na terenu ter izbranim psihiatrom in osebnim zdravnikom.

Aktivacijska terapija pri psihiatričnem zdravljenju v skupnosti

Aktivacijska terapija zagovarja stališče, da je vsak posameznik del lastnega okolja in kulture, zato pacienta ni mogoče obravnavati le v umetnem, bolnišničnem okolju. Aktivacijska terapija v sklopu psihiatričnega zdravljenja v skupnosti je zato usmerjena v zagotavljanje najvišje možne stopnje samostojnosti, funkcionalnosti in zadovoljstva pacienta, ki mu po vrnitvi iz bolnišnice vsakodnevne življenjske dejavnosti pogosto predstavljajo poseben izziv in tveganje. V procesu terapije je poudarjena pomembnost zdravega ravnotežja med skrbjo pacienta zase, njegovo produktivnostjo in prostim časom. Vključitev pacienta v aktivacijsko terapijo na domu navadno bistveno izboljša proces zdravljenja, poveča stopnjo samostojnosti in zmanjša možnost za vrnitev v bolnišnico.

koordinatorka strokovnega tima

mag. Klavdija Širaj Mažgon, univ. dipl. soc. del.
T: 051 456 116
E: klavdija.s.mazgon@pb-idrija.si