ZA PACIENTE IN SVOJCE > ORDINACIJSKI ČASI IN NAROČANJE > PSIHIATRIČNE AMBULANTE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00
ORDINACIJSKI ČASI IN NAROČANJE


Psihiatrične ambulante

URGENTNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA
URGENTNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

Ambulanta je namenjena obravnavi pacientov v primerih nenadnega in bistvenega poslabšanja psihičnega stanja, zaradi katerega pregled v redni ambulanti ni mogoč.

ordinacijski čas

Urgentna psihiatrična ambulanta obratuje neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu.

naročanje

Naročanje ni potrebno.

čakalna doba za prvi pregled

Ni čakalne dobe.

ZAPRI

GERONTOPSIHIATRIČNA AMBULANTA
GERONTOPSIHIATRIČNA AMBULANTA

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

zdravniki psihiatri

Marinka Rudolf, dr. med., spec. psih.

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsaka druga in četrta sreda v mesecu od 7.30 - 14.30 (ambulanta Marinke Rudolf, dr. med. ,spec. psih.)
Vsaka prva in peta sreda v mesecu od 7.30 - 14.30 (ambulanta doc.dr. Marka Pišljarja, dr. med., spec. psih.)

naročanje

Po telefonu:
vsak delovni dan od 8.00 - 12.00 - T: 05 37 34 440

ali
Preko spletnega obrazca
Preko portala e-Naročanje

ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

Do 120 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.


obvestila

ZAPRI

AMBULANTA ZA PSIHIČNE MOTNJE OB EPILEPSIJI
AMBULANTA ZA PSIHIČNE MOTNJE OB EPILEPSIJI

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

zdravnik psihiater

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak tretjo sredo v mesecu od 7.30 - 14.30

naročanje

Po telefonu:
 - vsak delovni dan od 8.00 - 11.00 - T: 05 37 34 440

ali
Preko spletnega obrazca
Preko portala e-Naročanje

ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

do 150 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.

ZAPRI

EEG LABORATORIJ
EEG LABORATORIJ

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

zdravnik psihiater

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak petek od 8.00 - 12.00

naročanje

Po telefonu:
 - vsak delovni dan od 9.00 - 12.00 - T: 05 37 34 454

ali
Preko spletnega obrazca
Preko portala e-Naročanje

ali

osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.


ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

do 20 dni

odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.


obvestila

ZAPRI

AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA
AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

zdravnici psihiatrinji

Janja Milič, dr. med., spec. psih. in Nevenka Prevodnik, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 8.00 - 15.00 (Triažna ambulanta za zdravljenje odvisnosti od alkohola)

Vsak drugi, tretji in četrti ponedeljek v mesecu od 8.00 - 15.00 

naročanje

Po telefonu:
 -
vsak delovni dan od 9.00 - 12.00 - T: 05 37 34 487

ali
Preko spletnega obrazca
Preko portala e-Naročanje

ali

osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

do 70 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.


obvestila

ZAPRI

PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V POSTOJNI
PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V POSTOJNI

lokacija

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo, Prečna ulica 4, Postojna (pristop do ambulante je skozi stavbo Zdravstvenega doma Postojna, Prečna ulica 2)

zdravniki psihiatri

Anica Gorjanc Vitez, dr. med. spec. psih.

Andreja Fabič, dr. med. spec. psih.

Vladimir Milošević, dr. med. spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak petek v mesecu od 7.00 - 15.00 (ambulanta Anice Gorjanc Vitez, dr. med. spec. psih.)
Prvi in tretji torek v mesecu od 15.00 - 20.00
(ambulanta Andreje Fabič, dr. med. spec. psih.) 
Drugi in četrti torek v mesecu od 15.00 - 20.00
(ambulanta Vladimirja Miloševića, dr. med. spec. psih.
)

naročanje

Po telefonu:

Ambulanta Anice Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.: v ordinacijskem času ambulante
T: 041 466 519
Ambulanta Andreje Fabič, dr. med., spec. psih: v ordinacijskem času ambulante
T: 041 466 519
Ambulanta Vladimirja Miloševića, dr. med., spec. psih: v ordinacijskem času ambulante
T: 041 466 519

ali
Preko portala e-Naročanje


ali
Osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
Po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

za stopnji nujnosti - nujno ali zelo hitro: NI ČAKALNE DOBE - pregled je možen v urgentni psihiatrični ambulanti, ki deluje neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v tednu v Psihiatrični bolnišnici Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

za stopnjo nujnosti - hitro: do 90 dni

za stopnjo nujnosti -  redno: do 100 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih.

obvestila

Andreja Fabič, dr. med., spec. psih. je do nadaljnjega odsotna, nadomeščata jo Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih. (tretji torek v mesecu) ter Mojca Gosar, dr. med., spec. psih. (prvi torek v mesecu).

ZAPRI

PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V LOGATCU
PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V LOGATCU

lokacija

Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, Logatec

zdravnik psihiater

Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih.

Irena Sepin, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak četrti ponedeljek v mesecu od 13.00 - 19.30  (ambulanta Vladimirja Miloševića, dr. med., spec. psih.)
Vsak drugi petek v mesecu od 8.00 do 14.30
(ambulanta Vladimirja Miloševića, dr. med., spec. psih.)
Vsak četrti petek v mesecu od  8.00 do do 14.30
(ambulanta Irene Sepin, dr. med., spec. psih.)

naročanje

Po telefonu:
v ordinacijskem času ambulante - T: 01 75 08 267  ali ob sredah od 9.00  do 12.00 - T: 05 37 34 400

ali
Preko portala e-Naročanje


ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

za stopnji nujnosti - nujno ali zelo hitro: NI ČAKALNE DOBE - pregled je možen v urgentni psihiatrični ambulanti, ki deluje neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v tednu v Psihiatrični bolnišnici Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

za stopnjo nujnosti - hitro: do 90 dni

za stopnjo nujnosti -  redno: do 100 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih.
obvestila:

Ni obvestil!


ZAPRI

PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V IZOLI
PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V IZOLI

lokacija

Zdravstveni dom Izola, Prešernova 2, Izola

zdravnica psihiatrinja

Katalin Tubić, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsak ponedeljek od 6.30 do 13.30
Vsak drugi in četrti petek v mesecu od 6.30 do 13.30

naročanje

Po telefonu:
 - v ordinacijskem času ambulante - T: 05 37 34 379 
 - od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00 - T: 041 466 813

ali
Preko portala e-Naročanje


ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija


čakalna doba za prvi pregled

do 90 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Svitlana Bolčič, dipl. med. sestra

ZAPRI

AMBULANTNE PSIHOTERAPEVTSKE SKUPINE V PB IDRIJA
AMBULANTNE PSIHOTERAPEVTSKE SKUPINE V PB IDRIJA

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

1. Vedenjsko-kognitivna skupinska psihoterapevtska obravnava anksioznih motenj

program:

1.Osnovni program

Skupina se organizira po zapolnitvi delovnih mest. Organizira se 1-2 krat letno (pomladanski in jesenski termin). Skupina je organizirana po strukturiranem programu, je časovno omejena na 10 rednih tedenskih srečanj in 2 vzdrževalni srečanji.


2. Napredni program

V skupino se v skladu z indikacijami vključujejo pacienti po opravljenem osnovnem programu. Program je strukturiran, časovno omejen in obsega 15 mesečnih srečanj.


termin programa:

Vsako sredo od 17.00 - 19.00

terapevta:

dr. Špela Hvalec, spec. klin. psih. in dr. Rok Podkrajšek, spec. klin. psih.
Informacije: T: 05 37 34 400 (zdravstvena administracija)

2. Tečaj avtogenega treninga

program:

Tečaj se organizira po zapolnitvi prostih mest in poteka 1-2 krat letno. Program je strukturiran, časovno omejen na 9 tedenskih srečanj.

termin programa:

Ob četrtkih od 16.00 - 17.00

terapevtka:

Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Informacije: T: 05 37 34 400 (zdravstvena administracija)


3. Ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente z mešano patologijo po odpustu

terapevtki:

dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec.klin. psih. in Sabina Vihtelič, dipl. m. s.
Skupina poteka vsak drugi petek  od 10.15 - 11.00

4. Ambulantna psihoterapevtska skupina za nevrotično strukturirano populacijo po odpustu

terapevtki:

Danica Menard, dr. med., spec. psih. in Branka Režun, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Skupina poteka vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 13.30 - 15.00

5. Ambulantna psihoterapevtska skupina za paciente s psihotično izkušnjo po odpustu

terapevtke:

Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih., Marjetka Kogoj, dipl. m. s. in Darja Poljanec, dipl. del. ter.
Skupina poteka vsako drugo sredo v mesecu od 10.00 - 10.45

6. Ambulantna skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola s svojci

terapevti:

Janja Milič, dr. med., spec. psih., Aleksandra Ferfolja, dipl. m. s.
Skupina poteka ob četrtkih od 10.00 - 12.00
Informacije: T: 05 37 34 484, 05 37 34 487

7. Ambulantna skupina za obravnavo recidiva odvisnosti

terapevti:

Janja Milič, dr. med., spec. psih. in Tanja Mesec, univ. dipl. soc. del.
Skupina poteka vsako drugo sredo v mesecu od 15.00 - 17.00.
Informacije: T: 05 37 34 484, 05 37 34 487

8. Ambulantna psihodramska skupina parov z odvisnostjo od alkohola

terapevti:

Vladimir Milošević, dr. med., spec. psih. in Janja Milič, dr. med., spec. psih.
Skupina poteka ob četrtkih od 13.00 - 14.30
Informacije: T: 05 37 34 484, 05 37  34 487

9. Ambulantna  skupina odvisnih in njihovih svojcev po zaključenem hospitalnem programu

terapevti:

1.skupina: Tanja Mesec, univ. dipl. soc. del.
2. skupina: mag. Nuška Podobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. in Saša Pisk, dipl. del. ter.
3. skupina: dr. Vesna Čuk, prof. zdr. vzg. in Andreja Gruden, dipl. m. s.
Skupina poteka štirikrat v roku enega leta po zaključku zdravljenja.
Informacije: T: 05 37 34 484, 05 37 34 487

lokacija

Psihiatrična ambulanta PB Idrija v Porodnišnici Postojna, Prečna ulica 2, Postojna

Analitska psihoterapevtska skupina

terapevtka:

Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.
Skupina poteka 1x tedensko ob ponedeljkih zvečer.
Informacije: 041 466 519
ZAPRI

SPLOŠNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA V PSIHIATRIČNEM DISPANZERJU V IDRIJI
SPLOŠNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA V PSIHIATRIČNEM DISPANZERJU V IDRIJI

urnik november psihologi.pdflokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

zdravniki psihiatri

Danica Menard, dr. med. spec. psih.
(vsak drugi ponedeljek v mesecu popoldne ter vsak drugi in četrti petek v mesecu dopoldne)

Patricija Logar, dr. med., spec. psih.(vsak drugi in četrti torek v mesecu dopoldne ter vsaka druga sreda v mesecu popoldne),

Dušanka Fenjveši, dr. med., spec. psih.(vsak tretji ponedeljek v mesecu popoldne ter vsak prvi četrtek v mesecu dopoldne)

Erika Mitrovič, dr. med., spec. psih.(vsaka prva in tretja sreda v mesecu dopoldne)

Irena Korelc, dr. med., spec. psih.(vsak prvi in tretji torek v mesecu popoldne)

mag. Anita Trpin Katarić, dr. med., spec. psih.(vsak drugi četrtek v mesecu dopoldne ter vsak tretji petek v mesecu dopoldne)

Milena Uršič Straus, dr. med., spec. psih.(vsak prvi petek v mesecu dopoldne)

Andrej Serafimović, dr. med., spec. psih.(vsak prvi ponedeljek v mesecu dopoldne ter vsak četrti četrtek v mesecu dopoldne)

Vanja Božič, dr. med., spec. psih.(vsaka četrta sreda v mesecu dopoldne ter vsak drugi petek v mesecu)ordinacijski čas in urnik dela ambulant

Dopoldne: 7.30 - 14.30 (malica od 12.30 do 13.00)Popoldne: 12.30 - 19.30 (malica od 17.00 do 17.30)Urnik dela psihiatričnih ambulant za mesec september 2019naročanje

Po telefonu v času dela ambulant - T: 05 37 22 200 ali 05 37 34 400

dopoldan med 8.00 in 10.00 uro

popoldan med 14.00 in 16.00 uro

ali

aliosebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

alipo pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

čakalna doba za prvi pregled

do 60 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.

obvestila:

Zaradi odsotnosti psihiatrinje je ambulanta z dne 12. septembra 2019 prestavljena na ponedeljek, 23. septembra 2019.

ZAPRI

AMBULANTA ZA SISTEMSKO DRUŽINSKO PSIHOTERAPIJO
AMBULANTA ZA SISTEMSKO DRUŽINSKO PSIHOTERAPIJO

lokacija

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija

terapevtka

Janja Milič, dr. med. spec. psih.

ordinacijski čas

Vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 9.00-15.00

naročanje

Po telefonu
 
- vsak ponedeljek od 8.00 - 12.00 - T: 05 37 34 394

ali


ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idria


čakalna doba za prvi pregled

do 60 dni

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Danica Menard, dr. med., spec. psih., pomočnica strokovnega direktorja za izvenhospitalno dejavnost.


obvestila

ZAPRI

PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V SEŽANI
PSIHIATRIČNA AMBULANTA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA V SEŽANI

lokacija

Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, Sežana

zdravnica psihiatrinja

Andreja Fabič, dr. med., spec. psih.

ordinacijski čas

Vsako sredo v mesecu od 14.30-16.00
Vsak drugi in četrti torek v mesecu od 13.00 -16.00 

naročanje

Po telefonu:
 
- v ordinacijskem času ambulante - T: 05 731 14 16


ali


ali
osebno v ambulanti v času obratovanja ambulante.

ali
po pošti na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zdravstvena administracija (naročanje), Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija


čakalna doba za prvi pregled

Do 90 dni

odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama

Jana Penko

ZAPRI