OBELEŽUJEMO 25 LET PSIHOTERAPEVTSKEGA ODDELKA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

OBELEŽUJEMO 25 LET PSIHOTERAPEVTSKEGA ODDELKA

4.10.2019

Leta 1994 se je v jesenskem času zaključila dolgo pričakovana prenova prvega bolnišničnega objekta, ki je dobil oznako »S« po latinski besedi SPES ali UPANJE. V razgovorih strokovnega kadra in vodstva bolnišnice so se porajale ideje o nadgraditvi dotedanjih bolnišničnih programov. Dozorela je ideja o zasnovi novega oddelka s poudarkom na psihoterapevtskem delu. Ideji programa je sledila tudi kadrovska zasedba tima, ki je vključevala različne profile strokovnega kadra od srednjih in diplomiranih medicinskih sester oz. tehnikov, delovnih terapevtov, socialnih delavcev, kliničnih psihologov do psihiatrov. Pestrost tima je omogočila obravnavo pacienta in njegovih težav z več zornih kotov. Obravnava pacientov na oddelku danes je celostna in sledi biološko-psihološko-socialnemumodelu.

Psihoterapevtski oddelek je bil zasnovan kot oddelek odprtega tipa. Zasedba pacientov na oddelku je bila od vsega začetka heterogena glede na spol, starost in psihopatologijo. Oddelek je bil umeščen v tretje nadstropje, v prostore mansarde, kjer je bil predhodno arhiv bolnišnice in oddelek za ženske v kronični fazi duševne bolezni. Prostorska zasnova oddelka je od prenove dalje ostala nespremenjena. Obsega štiri enoposteljne sobe in enajst dvoposteljnih sob. Oddelek lahko sprejme 26 pacientk oz. pacientov. Večji dnevni prostor je namenjen druženju pacientov. V njem se odvijajo psihoterapevtske skupine, sestanki terapevtske skupnosti, vizita in druge skupinske dejavnosti. V klubski sobi je prostor za male skupine in za izvajanje programa sproščanja.

Na psihoterapevtskem oddelku od samega začetka delovanja potekata vzporedno dva psihoterapevtska programa. Pacienti so zato razvrščeni v dve mali skupini, v katerih je do 13 pacientov. Program prve skupine obsega 45 minut skupinske psihoterapije dvakrat tedensko. Delo v skupini poteka po principih suportivne in vedenjsko kognitivne terapije. V začetku je bil program prve skupine namenjen predvsem pacientom z izkušnjo psihoze. Danes večina pacientov, sprejeta na psihoterapevtski oddelek, začne s psihoterapevtskim delom na sebi v tej "manj intenzivni" skupini. Prvo skupino vodita psihiatrinji  v koterapevtskem paru ali individualno. Program druge skupine obsega 90 minut skupinske psihoterapije dvakrat tedensko in temelji na principih skupinske analize in vedenjsko kognitivne terapije. Prvotno je bil program namenjen pacientom z različnimi motnjami "nevrotske" geneze. Danes v drugo skupino usmerimo tiste paciente, ki zmorejo intenzivnejše psihoterapevtsko delo ne glede na naravo motnje. Drugo skupino vodita klinični psihologinji v koterapevtskem paru ali individualno.

V procesu zdravljenja pacienti lahko prestopijo iz programa prve v program druge skupine in obratno. Psihoterapevtske skupine so lahko individualno prilagojeno podprte z individualno psihoterapevtsko obravnavo, ki je lahko suportivna, dinamska ali vedenjsko -kognitivna gledena specifična znanja terapevtov. Vse terapevtske aktivnosti so strukturirane podnevih in urah. Vsak pacient je ob sprejemu na oddelek seznanjen s hišnim redom oddelka in s programom aktivnosti. Program aktivnosti je objavljen na oglasni deski na oddelku, na katerem vzporedno potekajo tudi dejavnosti delovne terapije, program učenja relaksacijskih tehnik, trening socialnih veščin, različne edukativne skupine za paciente ter suportivne in edukativne skupine za svojce. Psihoterapevtska obravnava je lahko podprta tudi s farmakološkim zdravljenjem. Farmakoterapijo običajno načrtuje psihiater skupaj s pacientom in se o njej dogovorita na viziti glede na klinično sliko posameznika. Celoten terapevtski program je zasnovan od ponedeljka do petka. Terapevtske vikende pacienti običajno preživijo v domačem okolju, kjer lahko v prakso prenesejo in trenirajo naučene veščine in znanja.
Od leta 2004 poteka na oddelku tudi program dnevnega zdravljenja. Posameznik običajno začne zdravljenje v celostnem programu in v fazi remisije preide v program dnevnega zdravljenja, ki mu omogoča krajše bivanje v bolnišničnem okolju in ponuja večjo stopnjo vključenosti v domače okolje. Konec leta 2010 smo na psihoterapevtskem oddelku zaznali potrebo po ambulantnih psihoterapevtskih skupinah za odpuščene paciente. Tovrstne skupine  posamezniku omogočijo nadaljnjo psihoterapevtsko obravnavo na njemu znan način, z znanimi terapevti in v znanem okolju. Nudijo mu doseganje in utrjevanje remisije ter preventivo pred ponovitvijo bolezni.  Prva skupina je namenjena odpuščenim pacientom prve skupine in poteka ob sredah dopoldne vsaka dva tedna. Traja 45 minut. Vodijo jo psihiatrinja, diplomirana medicinska sestra in delovna terapevtka. Zasedba terapevtov je številčnejša zaradi zagotavljanja kontinuitete skupine in procesa edukacije. Druga skupina je namenjena odpuščenim pacientom druge skupine in poteka ob sredah popoldne dvakrat mesečno. Traja 90 minut. Vodita jo psihiatrinja in klinična psihologinja. Obravnava je omejena na 8 do 10 srečanj. Leta 2016 se je osnovala še tretja skupina, ki je namenjena odpuščenim pacientom prve in druge skupine. Srečanja potekajo ob petkih dopoldne vsaka dva tedna. Trajajo 45 minut. Skupino vodita klinična psihologinja in diplomirana medicinska sestra.

Psihoterapevtski oddelek je v 25 letih svojega delovanja kontinuirano bogatil in nadgradil svoje programe ter sledil potrebam posameznikov z motnjo na področju duševnega zdravja. Optimistično zremo v prihodnost in smo odprti za nove izzive.

 

Povzeto po zapisu Anice Gorjanc Vitez, dr. med., spec.psih., vodje psihoterapevtskega oddelka

Na sliki: kolektiv psihoterapevtskega oddelka danes