O BOLNIŠNICI > SKRB ZA KAKOVOST > KAZALNIKI KAKOVOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

Kazalniki kakovosti

Osebam, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo zdravljenje in oskrbo v bolnišnici, ambulantah ali službah za duševno zdravje v skupnosti, zagotavljamo varno in kakovostno obravnavo.

Pri svojem delu sledimo Politiki odličnosti, kakovosti in varnosti,ki je sestavni del razvojnih usmeritev bolnišnice. Uvajanje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti v bolnišnici vodi Odbor za kakovost in varnost pacientov, izvaja pa jih Komisija za kakovost. Ustrezno raven varnosti in kakovosti v bolnišnici zagotavljamo z rednim spremljanjem kazalnikov kakovosti, uvajanjem kliničnih poti, strokovnim nadzorom ter neodvisno mednarodno presojo kakovosti.

Merjenje rezultatov dela v bolnišnici nam omogoča vrednotenje rezultatov in prepoznavanje dobrih praks. V bolnišnici spremljamo tako obvezne, kot tudi nekatere neobvezne kazalnike kakovosti ter kazalnike poslovne učinkovitosti.

Kazalniki kakovosti 2019


Kazalniki kakovosti 2018

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2018 
Kazalniki kakovosti za drugo tromesečje 2018
Kazalniki kakovosti za tretje tromesečje 2018
Kazalniki kakovosti za četrto tromesečje 2018


Kazalniki kakovosti 2017

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2017
Kazalniki kakovosti za drugo tromesečje 2017
Kazalniki kakovosti za tretje tromesečje 2017
Kazalniki kakovosti za četrto tromesečje 2017


Kazalniki kakovosti 2016

Kazalniki kakovosti za prvo tromesečje 2016
Kazalniki kakovosti za drugo tromesečje 2016
Kazlniki kakovosti za tretje tromesečje 2016
Kazalniki kakvosti za četrto tromesečje 2016

Obvezni kazalniki                       

Število vseh padcev v Psihiatrični bolnišnici Idrija za leto 2018
Število razjed zaradi pritiska (RZP), nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih pacientov v letu 2018
Kolonizacija z MRSA v letu 2018

Neobvezni kazalniki                   

Stopnja zadovoljstva pacientov v letu 2018
Analiza neželenih dogodkov v zdravstveni negi in oskrbi v letu 2018
Zadovoljstvo s prehrano v bolnišnici v letu 2018
Čakanje na odpust v letu 2018

Delež pacientov pri katerih je bil izveden PVU v letu 2018


Kazalniki poslovne učinkovitosti      

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2018