O BOLNIŠNICI > JAVNA NAROČILA

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

JAVNA NAROČILA

Psihiatrična bolnišnica Idrija je kot javni zavod skladno z določili Zakona o javnem naročanju zavezana k izvajanju postopkov oddaje javnih naročil pri nabavi blaga in naročanju storitev.

Na tej strani si lahko ogledate aktualne objave javnih naročil in pridobite podatke za pripravo ponudb izdelkov ali storitev vašega podjetja. 

Informacije o aktualnih javnih razpisih:
ga. Terezija Keršmanc, sektretarka javnih naročil
T: 05/ 37 34 416

E: rezi.kersmanc@pb-idrija.si


SUKCESIVNE DOBAVE MATERIALA ZA OSEBNO IN SPLOŠNO HIGIENO, PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Postopek: NMV
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 13.9.2019 do 14:00 ure
Rok za sprejem ponudb: 20.9.2019 do 12:00 ure
Odpiranje ponudb:20.9.2019 ob 13:00 uri

GOI DELA PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI - PRENOVA SANITARIJ IN KOPALNIC V PRITLIČJU IN 1. NADSTROPJU STAVBE L

Postopek: NMV
Številka objave na Portalu JN: Jn006450/2019-W01 in JN006450/2019-K01
Datum objave na Portalu JN: 17.09.2019
Rok za dostavo ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019 do 14:00 ure
Rok za sprejem ponudb: 10.10.2019 do 12:00 ure
Odpiranje ponudb:10.10.2019 ob 13:00 uri

Razpisna dokumentacija

Tehnično poročilo
Popis gradbenih in obrtniških del
Popis električnih instalacij
Popis strojnih instalacij
Tlorisi obstoječe-novo stanje
Površinski načrti
Shema pohištvene opreme