45 LET ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

45 LET ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI

5.10.2018

Psihiatrična bolnišnica Idrija je že vse od ustanovitve leta 1957 dalje na zdravljenje sprejemala tudi osebe s težavami zaradi odvisnosti od alkohola. V začetku je bilo za njih predvidenih le 24 postelj. Z leti pa se je pokazala potreba za razširitev in povečanje posteljnega fonda. Že v drugem letu delovanja bolnišnice  je bilo hospitaliziranih skupaj 129 alkoholikov. V začetku je zdravljenje temeljilo predvsem na individualni obravnavi in delovni terapiji. Sčasoma je v bolnišnici dozorelo spoznanje o nujnosti oblikovanja posebnega programa obravnave teh pacientov. Leta 1973 je bil na pobudo dr. Pfeiferja v okviru bolnišnice ustanovljen samostojen oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Leto1973 je bilo v razvoju oddelka nedvomno prelomno. Število postelj za alkoholike se je tako od začetnih 24 povečalo na 55. Tako se je oblikoval mešani alkohološki oddelek, na katerem je bilo stalno okrog 45 moških in 10 žensk. Na oddelku se je izoblikoval tim, ki je poleg zdravnika štel še pet drugih terapevtov: tri višje medicinske sestre, socialnega delavca in laičnega terapevta. Ti so vodili skupine pri učenju, pripravljanju predstavitev in pridobivanju znanja na splošnem in kulturnem področju. Vse življenje in zdravljenje na oddelku je bilo organizirano po principu socioterapevtske skupnosti. Vsi terapevti so bili angažirani v pomoči klubom, ki so to leto doživeli pravi razcvet tako, da je na našem območju takrat delovalo že enajst klubov in skupin.

Ob koncu leta 1974 smo ustanovili Alkohološko ambulanto, ki je delovala v prostorih Zdravstvenega doma v Idriji. V začetku je bila njena naloga predvsem selekcioniranje pacientov, priprava na zdravljenje in gradnja začetne motivacije za zdravljenje. Reševala je tudi vsa administrativna vprašanja v zvezi s sprejemom na hospitalno zdravljenje. Še isto leto je prerasla v Alkohološki dispanzer, kjer je potekala priprava na zdravljenje, za določeno število alkoholikov tudi dispanzersk aoblika zdravljenja in podaljšano zdravljenje za vse tiste, pri katerih je bilo zaradi precejšnje mentalne deterioracije potrebno daljše in modificirano zdravljenje.

Z ustanovitvijo psihohigienskih dispanzerjev v Kopru, Ilirski Bistrici, Postojni,Šempetru pri Gorici ter nekoliko pozneje tudi v Sežani ter postopnim nadgrajevanjem terapevtskega programa na oddelku, se je obremenitev Alkohološkega dispanzerja v Idriji nekoliko zmanjšala. Postopoma se je njegovo delo zlilo z delom Psihiatrične ambulante, dokler ni decembra l.1989. prenehal z delovanjem.

Do leta 1980 se je terapevtski tim okrepil in štel že dva zdravnika, enega psihologa, šest skupinskih terapevtov (4 višje medicinske sestre ter dva socialna delavca )ter pet zdravstvenih tehnikov. S tem so bili ustvarjeni pogoji za delo v terapevtskih parih.

V začetku leta 1988 smo ponovno uvedli podaljšano spremljanje rehabilitacije s pomočjo ekstrahospitalnih skupin. Tako v prvem letu po zaključeni hospitalni obravnavi zdravljenci skupaj s svojci prihajajo v začetku mesečno, kasneje redkeje (skupno 7 do 8 krat) na sestanke s svojimi terapevti.

Maja l. 1996 je terapevtski tim štel že 16 članov: Dva zdravnika - specialista psihiatra, eno klinično psihologinjo, sedem skupinskih terapevtov ter šest zdravstvenih tehnikov.

Aprila l. 1997 je vodenje oddelka prevzela zdravnica psihiatrinja Anka Erznožnik Lazar in ga vodila vse do upokojitve decembra 2015. Ob prenovi »C« stavbe v letu 1997 se je število postelj zmanjšalo na 32, zato smo uvedli čakalno vrsto, ki je znašala dva do tri tedne. Zdravljencem, ki so imeli to možnost, pa smo po opravljenem izpitu in uvodni predstavitvi predlagali, da nadaljujejo terapevtski proces v obliki dnevnega zdravljenja. Decembra l. 2014 je vodenje oddelka prevzela zdravnica psihiatrinja Janja Milič, ki je do takrat delala kot oddelčna zdravnica in nekaj časa tudi skupinska terapevtka na istem oddelku od oktobra 1999.

Danes imamo v bolnišnici tri programe zdravljenja: hospitalni, ki traja deset tednov in je pacient ves čas v bolnišnici, dnevni program, ko se v bolnišnico dnevno vrača od doma, in ambulantni program, ki traja eno leto in pacient enkrat tedensko obiskuje terapijo v bolnišnici. Cilj zdravljenja namreč ni nehati piti, ampak začeti živeti brez alkohola in ponovno vzpostaviti ustrezne odnose s svojci in okoljem. Po zdravljenju v bolnišnici so zato zelo pomembne skupine v obliki klubov oziroma društev zdravljenih alkoholikov, ki nudijo podporo in ga odvračajo od recidiva.

Vizija bolnišnice na področju zdravljenja odvisnosti od alkohola je oblikovati programe, ki bodo bližje potrebam ljudi in stilu sodobnega življenja, ko zaposlitve ne dopuščajo daljše odsotnosti od dela. Predvsem pa bo v prihodnje,potrebno okrepiti preventivne programe, ki bodo omogočali prepoznavanje ljudi, ki pijejo tvegano, a še niso odvisni od alkohola.

V Psihiatrični bolnišnici Idrija smo v počastitev jubileja gostili strokovno srečanje o spremembah v pogledu na bolezen in zdravljenje odvisnosti od alkohola v obdobju 1973-2018.